Alta IPA

Cases IPA

Contactar

IPA Catalunya

IPA Espa�a

BENVINGUTS

Us trobeu a la web de l'Agrupaci� del Vall�s Occidental de la International Police Association, organitzaci� no governamental i sense �nim de lucre, inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya. Els serveis i activitats que apareixen a aquesta p�gina estan adre�ats exclusivament als socis y no persegueixen cap finalitat lucrativa ni constitueixen cap activitat econ�mica de la International Police Association. Les nostres dades s�n: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION AGRUPACI� DEL VALL�S OCCIDENTAL CIF: G65051310, Ctra. DE TERRASSA, 181, 08191 RUB�, (BARCELONA) E-mai: ipavallesocc@ipavallesocc.org

ACTIVITATS / NOTCIES

 

CONCERTEU L'ENTREGA DELS CARNETS DE SOCI DEL 2020 PER L'E-MAIL ipavalles@hotmail.com