L'agrupació del Vallès Occidental té la seva seu a la Prefectura de la Policia Local de Rubí (Barcelona), Ctra. de Terrassa, 118, 08191 Rubí, telèfon 666033481.

Contacta amb nosaltres per a fer-nos arribar comentaris, suggeriments, consultes, etc.

 

La agrupación del Vallès Occidental tiene su sede en la Jefatura de la Policía Local de Rubí (Barcelona), Ctra. de Terrassa, 118, 08191 Rubí, teléfono 666033481.

Contacta con nosotros para hacernos llegar comentarios, sugerencias, consultas, etc.

 

Membres de la Junta

President:            Felipe Fernández

Secretari:            Enric Miralles

Tresorer:             Agustín González

Vicepresident:      José Luís Montes

 

 Nom / Nombre / Name:

 E-mail:

 Amb qui vols contactar ?

 ¿ Con quien quieres contactar ?

 Who do you want to contact?

  

 

Si et plau, escriu el teu missatge:

Por favor, escribe tu mensaje:

Please enter your message:

 

  INICI / HOME